potencjał

Budimex SA

Budimex jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją oraz liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil działalności Spółki obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym.

DORACO Spółka z o.o.

jest liderem na rynku budowlanym Pomorza a swym obszarem działalności obejmuje całą Polskę. Generalne wykonawstwo projektów inwestycyjnych – wg zasady zaprojektuj i wybuduj – jest obszarem o najdłuższej tradycji i doświadczeniu.

electrum logo

ELECTRUM SP. Z O.O.

tworzy i realizuje projekty inwestycyjne i technologiczne na potrzeby energetyki i przemysłu w formule zaprojektuj – wykonaj – uruchom – serwisuj.  Posiadając pełne kompetencje inżynierskie, doradcze i zarządcze firma oferuje bezpieczne i opłacalne rozwiązania.  Jako Generalny Wykonawca EPCM budujemy i modernizujemy obiekty przemysłowe, komercyjne i energetyczne w zakresie elektroenergetyki, automatyki i ICT.  Myśląc o rozwoju firma tworzy własne produkty dla energetyki i przemysłu przyszłości.

 

ELEKTROTIM SA

wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, jak również systemy automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki. Wykonuje instalacje elektryczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci teletechniczne i elektroenergetyczne, prefabrykuje rozdzielnice, zajmuje się inżynierią ruchu drogowego, projektowaniem i serwisem sygnalizacji ulicznych, zarządza inwestycjami drogowymi i kubaturowymi,  jak również wykonuje systemy automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki.

Od 2016 roku Elektrotim S.A. posiada Dział Eksportu, który zarządza relacjami z zagranicznymi kontrahentami i projektami prowadzonymi za granicą.

ELPLAST+ Sp. z o.o.

jest polską produkcyjną firmą rodzinną. Zakład produkcyjny i siedziba Spółki zlokalizowane są w Jastrzębiu-Zdrój. Firma posiada również biuro reprezentacyjne w Warszawie. Spółka działa na rynku od 1999 roku, sprzedając zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Działa w branży przetwórstwa i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, głównie polietylenu i polipropylenu , posiada park maszynowy składający się z 12 linii produkcyjnych dla procesów wytłaczania i rotoformowania.

ENERGOPOL-SZCZECIN SA

jest jest wiodącą firmą na polskim rynku budownictwa hydrotechnicznego i największą polską firmą budowlaną na Pomorzu Zachodnim.

energo projekt katowice SA

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

jedna z największych w Europie firm projektowo-inżynierskich. W zakres działalności firmy wchodzi kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego – od koncepcji, przez pozyskanie funduszy, wszystkie fazy projektowania, kompletację dostaw aż po realizację i rozruch.

FBI Tasbud logo

F.B.I. TASBUD SA

realizowanie jako Generalny Wykonawca (kompleksowa realizacja inwestycji – projektowanie, wykonawstwo, doradztwo techniczne) inwestycji polegających na budowie, rozbudowie i modernizacji obiektów mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych, wojskowych, specjalistycznych, inżynierii środowiska, energetycznych oraz infrastruktury komunikacyjnej.

IDS-BUD logo

IDS-BUD SA

to firma inżynieryjno-budowlana z wielkim potencjałem, dobrze przygotowana do sprostania wyzwaniom, jakie niesie przyszłość. Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, gwarantując doskonałą organizację i najwyższą jakość wykonania na każdym etapie prac z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych przy kompleksowej realizacji kontraktów.

Instal Białystok logo

INSTAL-BIAŁYSTOK SA

produkcja konstrukcji stalowych, obiekty inżynierii środowiska, obiekty przemysłowe, obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji, montaż instalacji przemysłowych, technologicznych i sanitarnych.

MOSTOSTAL ZABRZE SA

Podstawowym zakresem działalności Firmy jest kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowych, w tym w sektorze energetycznym i ochrony środowiska, a także obiektów kubaturowych, użyteczności publicznej i komercyjnych oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych. Oferta Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze obejmuje prace począwszy od projektowania i usług inżynieryjnych poprzez roboty ogólnobudowlane, ziemne i drogowe, produkcję i montaż konstrukcji stalowych, dostawę i montaż orurowania, kończąc na instalacjach mechanicznych oraz montażu urządzeń technologicznych.

PALISANDER SP. Z O.O.

to największy polski niezależny dostawca systemów szalunkowych, oferuje swoim Klientom najbardziej zaawansowane technologicznie produkty spośród dostępnych na światowych rynkach. Firma posiada kompletną ofertę najmu szalunków ściennych, stropowych, słupowych, a także różnorodnych systemów BHP.

PBG logo

PBG SA

spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

Polimex Mostostal logo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA

cztery główne obszary działalności Grupy Polimex-Mostostal to: energetyka, nafta-chemia-gaz, budownictwo przemysłowe oraz produkcja konstrukcji stalowych. Grupa oferuje kompleksową realizację projektów energetycznych, zarówno w roli generalnego realizatora inwestycji, jak również w układach konsorcjalnych z innymi podmiotami, w tym z dostawcami technologii. Oferuje także usługi remontowe i modernizacyjne.

POL INOWEX

POL-INOWEX SP. Z O.O. S.K.A.

oferuje specjalistyczne i kompleksowe usługi w zakresie demontażu, montażu, pakowania i relokacji obiektów przemysłowych i maszyn na całym świecie.

logo_rafako_grupa_pbg-nowe

RAFAKO SA

Należąca do Grupy PBG firma jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Firma oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów.

seen holding logo

SEEN HOLDING SA

kompleksowej realizacji inwestycji w sektorach: ochrony środowiska, przemysłowym oraz basenów miejskich i aquaparków.

SN Strukton logo

SN STRUKTON SP. Z O.O.

specjalista w pracach konstrukcyjnych, żelbetonowych, koncentrując się wokół budownictwa kubaturowego, przemysłowego oraz cywilnego. Firma prowadzi także działalność deweloperską.

TERMIKA logo

TERMIKA SP. Z O.O.

główną aktywnością firm z grupy Termika jest kompleksowa obsługa przemysłu w zakresie izolacji procesów przemysłowych, począwszy od analizy potrzeb, poprzez projekt na realizacji instalacji skończywszy.

TINES logo

TINES CAPITAL GROUP SA

produkcja zaawansowanych rozwiązań wykorzystywanych w infrastrukturze szynowej, drogowej, budownictwie inżynieryjnym i przemysłowym oraz badania i rozwój innowacyjnych technologii wraz z ich transferem na międzynarodowe rynki. Kompleksowa realizacja odpowiedzialnych projektów infrastrukturalnych w zakresie projektowania, nadzoru i specjalistycznego wykonawstwa.

UNIBEP logo

UNIBEP SA

to obecnie jedna z najważniejszych firm budowlanych w kraju i największy polski eksporter usług budowlanych. Spółka jest nie tylko generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą. Posiada również największą w Polsce fabrykę domów modułowych, działa w drogownictwie, poprzez swoją spółkę Budrex–Kobi stawia i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz poprzez swoją spółkę–córkę prowadzi działalność deweloperską w Warszawie i Poznaniu.

 

Vistal Gdynia logo

VISTAL GDYNIA SA

oferuje kompleksowe wykonywanie różnorodnych konstrukcji stalowych w Polsce i Europie. Obszar działania to prefabrykacja, montaż, prace antykorozyjne, badania NDT obiektów branży mostowej, okrętowej, energetyki wiatrowej oraz Offshore. Szeroki wachlarz usług jak oferuje grupa pozwala na dostarczanie  klientom produktów, często o nieprzeciętnych parametrach wagowych i wymiarowych, spełniając najwyższe wymagania jakościowe.