SEEN HOLDING

Informacje podstawowe

follow url SEEN HOLDING SP. Z O.O. go site ul. Siennicka 29 Warszawa 04-394

www.seen.pl

http://www.duatloseries.com/buy-written-papers/
Obszar działalności

Infrastruktura ochrony środowiska w pełnym cyklu inwestycyjnym:
– Stacje uzdatniania wody do picia i dla przemysłu.
– Zakłady odsalania wody.
– Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych.
– Budowa systemów kanalizacji obiektowej i przesyłowej oraz rurociągów wodnych.
– Projektowanie i budowa przemysłowych systemów gospodarki wodnej „zero discharge”.
– Zakłady utylizacji komunalnych odpadów stałych.
– Budowa systemów odpopielania w węglowej energetyce profesjonalnej.
– Obiektowe instalacje mechaniczne, HVAC.

seen holding logo
Aktywność eksportowa

Solidna pozycja w kraju stanowi podstawę do rozwoju eksportu, tak by wykorzystywać sprawdzone technologie w innych krajach w warunkach konkurencji rynkowej. Grupa kieruje się w regiony, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na ich produkty, tj. do krajów, które muszą modernizować i rozbudowywać infrastrukturę ochrony środowiska. SEEN Holding prowadzi aktywną działalność marketingową w Iranie oraz aktywnie badamy rynki infrastruktury ochrony środowiska w Gruzji, Mołdawii, Kazachstanie, Białorusi, Rosji i Ukrainy.

go site

WYBRANE REALIZACJE

 • Zakład Wodociągu Centralnego, Warszawie, Polska
  anemptytextlline
 • Elektrownia Kozienice_realizacja 2016
  Elektrownia Kozienice, Polska
  anemptytextlline
 • Stacja uzdatniania wody, Łotwa
  Stacja Uzdatniania Wody, Ryga, Łotwa
  anemptytextlline
 • Oczyszczalnia Ścieków w dla Aglomeracji Morąg, JĘDRYCHÓWKO, Polska
  anemptytextlline
 • Stacja Uzdatniania Wody dla Elektrowni Opole, Polska
  anemptytextlline
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów ZZO, Wólka Rokicka, Polska
  anemptytextlline