POZOSTAŁE

Usuwanie azbestu

Budownictwo przemysłowe w zakresie konstrukcji żelbetowej,

montaż prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej

Studia wstępne i lokalizacyjne,

studia programowo-przestrzenne,

analizy techniczno- ekonomiczne,

analizy przedprywatyzacyjne,

ekspertyzy, analizy , konsulting w zakresie energetyki cieplnej,

usługi w zakresie ochrony środowiska,

diagnostyka,

skanowanie 3D

serwis instalacji nn siły i światła,

serwis instalacji słaboprądowych,

serwis aparatury niskiego napięcia,

prace pomiarowo – kontrolne telemechaniki stacyjnej i dyspozytorskiej, pomiary elektryczne

relokacja , demontaż, pakowani, montaż urządzeń przemysłowych, kompletnych linii technologicznych i całych zakładów w wielu branżach przemysłowych (cukrowniach elektrowniach, papierniach, zakładach chemicznych, cementowniach, obiektach przemysłu metalurgicznego)

Doradztwo techniczne w zakresie budownictwa przemysłowego.

Optymalizacja, zmniejszenie zużycia materiałów zastosowanych w projekcie.

Konstrukcje instalacji wraz z urządzeniami:
– kanały,
– kominy,
– filtry tkaninowe i elektrofiltry,
– zsypy,
– silosy,

Konstrukcje dźwigowe- dźwignice (w tym dźwigi portowe).

Konstrukcje wsporcze ciągów technologicznych, rurociągów.

Konstrukcje offshorowe (konstrukcje wsporcze pod turbiny wiatrowe, platformy offshorowe).

Platformy radarowe i antenowe.

Zabezpieczenie wyrobów stalowych przed korozją:
– cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe) wg PN- EN ISO 1461,
– malowanie hydrodynamiczne wg PN-EN ISO 12944,
– metalizację natryskową cynkiem wg PN-EN ISO 2063,
– czyszczenie mechaniczne (śrutowanie) wg PN-EN ISO 8501-1.

Konstrukcje stalowe dla segmentu Marine & Offshore

Konstrukcje stalowe dla platform wiertniczych, konstrukcji podwodnych i siłowni wiatrowych

Dźwigi portowe, suwnice, rampy

Wytwarzanie i montaż ramp okrętowych i portowych

Wytwarzanie poszczególnych elementów kadłubów i jednostek pływających

Wytwarzanie i montaż jednostek pływających