USŁUGI PROJEKTOWE

Projekty wstępne, bazowe, wykonawcze, technologiczne, studialne, budowlane

Infrastruktura szynowa metra, kolei, kolei przemysłowej, tramwajów: obiekty inżynieryjne, stacje kolejowe, tory szlakowe, przejazdy drogowo – kolejowe, torowiska tramwajowe

Analiza i projektowanie rozwiązań izolacyjnych dla procesów przemysłowych

Projekty szalunkowe

Projektowanie obiektów instalacji przemysłowych

Instalacje elektryczne; instalacje elektroenergetyczne: obwody wtórne i pierwotne; linie średniego i wysokiego napięcia (napowietrzne i kablowe), konstrukcje, budownictwo, architektura

opracowywanie projektów podstawowych (basic design), procesy obróbki gazu i ropy naftowej, wszelkie projektowanie w obszarze ropy i gazu

usługi projektowe, budowane i wykonawcze zakresie energetyki

obiekty kubaturowe w formuje „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”, konsultacje w zakresie ogólnych warunków i szczegółowych rozwiązań projektowych, w szczególności na zgodność z przepisami polskimi i norweskimi, w zakresie projektów wykonawczych architektonicznych, instalacji technicznych itp. w zakresie budownictwa drewnianego technologii szkieletu drewnianego

projekty instalacji elektrycznych siły i światła dla obiektów przemysłowych i usługowo-handlowych,

projekty linii elektroenergetycznych kablowych WN, SN i nn,

projekty linii elektroenergetycznych napowietrznych WN, SN i nn,

projekty stacji energetycznych WN/SN,

projekty stacji transformatorowych SN/nn,

projekty oświetlenia dróg, ulic i placów, projekty sygnalizacji świetlnych,

projekty iluminacji obiektów o walorach architektonicznych,

projekty iluminacji świątecznych,

projekty instalacji sanitarnych,

projekty instalacji słaboprądowych

Konstrukcje stalowe hal – projekty wykonawcze i warsztatowe

Projekty konstrukcyjne i warsztatowe