Produkcja dla budownictwa

Kotły, elektrofiltry, filtry workowe, instalacje odsiarczania spalin, instalacje odazotowania spalin, elementy kotłów (wężownice, rurociągi, komory, ściany membranowe, walczaki, zbiorniki), konstrukcje stalowe, kanały spalin, powietrza, inne

Nowoczesne systemy i elementy konstrukcji nawierzchni szynowych metra, kolei, tramwajów oraz kolei przemysłowych

Chemia budowlana dla infrastruktury i przemysłu

Materiały do naprawy betonu i żelbetu

Powłoki ochronne konstrukcji betonowych

Izolacje przeciwwodne

Kompozytowe systemy do wzmacniania konstrukcji budowlanych wykonanych z betonu, stali, materiałów ceramicznych i drewna

Posadzki przemysłowe, farby antykorozyjne do zabezpieczania konstrukcji stalowych

Systemy kotwiące izolacje , systemy zawiesi kablowych, produkty izolacyjne , trzpienie do konstrukcji wiązanych / zespolonych

Systemy szalunkowe

Dostawa konstrukcji stalowych budowlanych, maszynowych, orurowanie

Elementy prefabrykowane –beton

Domy modułowe – beton

Elewacje systemowe, w tym wentylowane i aluminiowe , stolarka PCV i ślusarka aluminiowa

Elementy/panele ( w tym ściany, stropy, podłogi) technologii szkieletu drewnianego i technologii modułowej, łazienek prefabrykowanych z wyposażeniem, pokoi hotelowych z wyposażeniem

rozdzielnice nn MCC typu OKKEN, rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu PRISMA, rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu xENERGY, szafy automatyki, tablice licznikowe

konstrukcje stalowe

Masy bitumiczne.

Konstrukcja stalowa:
– nośna ścian budynków np. maszynowni, budynków IOS i DeNox, np. kultury, galerii handlowych, magazynów, moduły hotelu,
– nośna ścian budynków biurowo-magazynowych, np. galerii handlowych, moduły hotelu,
– hala np. śrutowni, hangar,
– magazyny wysokiego składowania,
– estakady,
– obudowy elektrofiltrów, filtrów workowych,
– instalacje np. wentylacyjne np. dla elektrociepłowni, dla cementowni,
– pomosty, podesty, klatki schodowe,
– rotory, wentylatory wymienników ciepła,
– kanały powietrza i spalin, kotłowe i pozakotłowe instalacje IOS i DeNOx, okrągłe i prostokątne, wraz z konstrukcją wsporczą,
– kominy,
– wsporcza wież wiertniczych,
– wsporcza przenośników np. Instalacji nawęglania, rurociągów,
– płaszcze absorberów np. Instalacji IOS pod różnego rodzaju wykładziny,
– obudowy reaktorów np. Instalacji DeNOx,
– silosy, zbiorniki np. zrzutowy, zsypy, instalacji IOS, bunkry,
– mosty, wiadukty np. kolejowe i autostradowe, kładki,
– platformy radarowe i antenowe,
– stojaki na szkło

Kraty pomostowe:
– kraty SERRATED (zwiększona antypoślizgowość), kartonowe, żaluzjowe, ciężkie, zagęszczone taśmą, typu offshore, z wysokim obramowaniem, ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, kraty cynkowane ogniowo i malowane wg RAL,
– kraty według indywidualnych projektów.

Stopnie schodowe.

Schody proste i spiralne.

Systemy ogrodzeniowe.

Ławki.

Palety stalowe.

Usługi malowania i śrutowania konstrukcji stalowej.

Konstrukcje ze stali zwykłej oraz wysokiej wytrzymałości do S690GL

Konstrukcje i rurociągi wykonane z materiałów specjalnych w tym stali nierdzewnych (kwasoodporne, duplex, superduplex, austenit czy superaustenit) jak i innych (tytan oraz stopy aluminium)