BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

 • Kompletne bloki energetyczne
 • Wyspy technologiczne (wyspa kotłowa)
 • Urządzenia ochrony środowiska, desox, denox, odpylanie
 • Dostawa urządzeń i elementów do modernizacji urządzeń energetycznych
 • Analizy techniczne, koncepcyjne, studium wykonalności, doradztwo techniczne
 • Kompleksowe rozwiązania izolacyjne procesów, antykorozja, rozwiązania pasywnego p.poż, HVAC
 • Przygotowanie wód procesowych
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • Zamykanie obiektów wod-kan
 • Unieszkodliwianie odpadów
 • Oczyszczanie powietrza i gazów procesowych
 • Budowa instalacji przemysłowych
 • Najem i sprzedaż systemów szalunkowych
 • Realizacja pakietowa inwestycji – roboty budowlane, konstrukcyjne, mechaniczno–montażowe
 • Produkcja i magazynowanie energii,
 • Przesył i dystrybucja energii,
 • Wydajność i zarządzanie mocą
 • Automatyka i ICT
 • Usługa generalnego wykonawstwa, a ponadto następujące szczegółowe zakresy robót: roboty stanu surowego, dostawa elewacji systemowych, w tym wentylowanych i aluminiowych, dostawa stolarki PCV i ślusarki aluminiowej , roboty wykończeniowe
 • Realizacje w formule EPC w sektorze gas&oil, petrochemii i chemii
 • Instalacje do przetwórstwa ropy i gazu ziemnego
 • Budowa kopalni ropy i gazu,
 • Instalacje do produkcji LNG, CNG
 • Tłoczenie gazu
 • Podziemne magazyny gazu
 • Zbiorniki oleju od 1000-200 000m3
 • Dla potrzeb Właścicieli i Inwestorów: koncepcje, ekspertyzy techniczne, studia uwarunkowań środowiskowych, studia wykonalności, projekty budowlane i uzyskane pozwolenia na budowę, specyfikacje techniczne do przetargów na realizację inwestycji, wsparcie techniczne inwestora w trakcie procedury przetargowej, nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji
 • Dla potrzeb EPC Kontraktorów : opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót oraz kompletnych ofert budżetowych na realizację inwestycji, wsparcie techniczne w trakcie procedury przetargowej, projekty podstawowe we wszystkich branżach, projekty budowlane i uzyskanie zamian pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze e wszystkich branżach, projekty warsztatowe, projekty powykonawcze, nadzór projektowy na budowie w trakcie realizacji inwestycji – Energoprojekt Katowice