PRODUKCJA DLA BUDOWNICTWA

 • Kotły, elektrofiltry, filtry workowe, instalacje odsiarczania spalin, instalacje odazotowania spalin, elementy kotłów (wężownice, rurociągi, komory, ściany membranowe, walczaki, zbiorniki), konstrukcje stalowe, kanały spalin, powietrza, inne
 • Nowoczesne systemy i elementy konstrukcji nawierzchni szynowych metra, kolei, tramwajów oraz kolei przemysłowych
 • Chemia budowlana dla infrastruktury i przemysłu
 • Materiały do naprawy betonu i żelbetu
 • Powłoki ochronne konstrukcji betonowych
 • Izolacje przeciwwodne
 • Kompozytowe systemy do wzmacniania konstrukcji budowlanych wykonanych z betonu, stali, materiałów ceramicznych i drewna
 • Posadzki przemysłowe, farby antykorozyjne do zabezpieczania konstrukcji stalowych
 • Systemy kotwiące izolacje , systemy zawiesi kablowych, produkty izolacyjne , trzpienie do konstrukcji wiązanych / zespolonych
 • Systemy szalunkowe
 • Dostawa konstrukcji stalowych budowlanych, maszynowych, orurowanie
 • Elementy prefabrykowane –beton
 • Domy modułowe – beton
 • Elewacje systemowe, w tym wentylowane i aluminiowe , stolarka PCV i ślusarka aluminiowa
 • Elementy/panele ( w tym ściany, stropy, podłogi) technologii szkieletu drewnianego i technologii modułowej, łazienek prefabrykowanych z wyposażeniem, pokoi hotelowych z wyposażeniem
 • rozdzielnice nn MCC typu OKKEN, rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu PRISMA, rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu xENERGY, szafy automatyki, tablice licznikowe
 • konstrukcje stalowe
 • Masy bitumiczne.
 • Konstrukcja stalowa:
 • nośna ścian budynków np. maszynowni, budynków IOS i DeNox, np. kultury, galerii handlowych, magazynów, moduły hotelu,
 • nośna ścian budynków biurowo-magazynowych, np. galerii handlowych, moduły hotelu,
 • hala np. śrutowni, hangar,
 • magazyny wysokiego składowania,
 • estakady,
 • obudowy elektrofiltrów, filtrów workowych,
 • instalacje np. wentylacyjne np. dla elektrociepłowni, dla cementowni,
 • pomosty, podesty, klatki schodowe,
 • rotory, wentylatory wymienników ciepła,
 • kanały powietrza i spalin, kotłowe i pozakotłowe instalacje IOS i DeNOx, okrągłe i prostokątne, wraz z konstrukcją wsporczą,
 • kominy,
 • wsporcza wież wiertniczych,
 • wsporcza przenośników np. Instalacji nawęglania, rurociągów,
 • płaszcze absorberów np. Instalacji IOS pod różnego rodzaju wykładziny,
 • obudowy reaktorów np. Instalacji DeNOx,
 • silosy, zbiorniki np. zrzutowy, zsypy, instalacji IOS, bunkry,
 • mosty, wiadukty np. kolejowe i autostradowe, kładki,
 • platformy radarowe i antenowe,
 • stojaki na szkło
 • kraty: SERRATED (zwiększona antypoślizgowość), kartonowe, żaluzjowe, ciężkie, zagęszczone taśmą, typu offshore, z wysokim obramowaniem, ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, kraty cynkowane ogniowo i malowane wg RAL, kraty według indywidualnych projektów.
 • Stopnie schodowe.
 • Schody proste i spiralne.
 • Systemy ogrodzeniowe.
 • Ławki.
 • Palety stalowe.
 • Usługi malowania i śrutowania konstrukcji stalowej.
 • Konstrukcje ze stali zwykłej oraz wysokiej wytrzymałości do S690GL
 • Konstrukcje i rurociągi wykonane z materiałów specjalnych w tym stali nierdzewnych (kwasoodporne, duplex, superduplex, austenit czy superaustenit) jak i innych (tytan oraz stopy aluminium)