Misja i cele

MISJA

To inicjatywa przedsiębiorców, których misją jest budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego.

To inicjatywa, której ideą jest prezentowanie na globalną skalę możliwości polskich przedsiębiorstw w zakresie rozbudowy i modernizacji szeroko pojętego budownictwa w oparciu o najnowocześniejsze technologie, produkty, systemy oraz profesjonalną kadrę inżynierską.

 

CELE

  • Budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych w celu zwiększenia wolumenu eksportu całego sektora.
  • Wsparcie organizacyjne oraz popularyzacja, eksportu polskiego sektora budowlanego.
  • Reprezentowanie interesów polskiego sektora budowlanego kraju oraz poza jego granicami.
  • Wspomaganie i promowanie działań proeksportowych.
  • Współpraca z ośrodkami opiniotwórczymi i naukowymi na rzecz poprawy skuteczności działania w zakresie wspierania rozwoju eksportu.
  • Promowanie problematyki współpracy i synergii.
  • Poprawa bezpieczeństwa finansowego w obszarze eksportu.
  • Promowanie idei klastrów.
  • Umacnianie postaw nastawionych na aktywne wzmacnianie pozycji polskiej branży budowlanej na rynkach międzynarodowych.
  • Działalność szkoleniowa, edukacyjna i oświatowa.