Inauguracja działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ‘Polski Klaster Eksporterów Budownictwa’, to inicjatywa przedsiębiorców, którzy stawiają sobie za cel budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego.

To inicjatywa, której ideą jest prezentowanie na globalną skalę możliwości polskich przedsiębiorstw w zakresie rozbudowy i modernizacji szeroko pojętej infrastruktury w oparciu o najnowocześniejsze technologie, produkty, systemy oraz profesjonalną kadrę inżynierską.

Misja i Cele:

• Budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych w celu zwiększenia wolumenu eksportu całego sektora,
• Wsparcie organizacyjne oraz popularyzacja, eksportu polskiego sektora budowlanego,
• Reprezentowanie interesów polskiego sektora budowlanego kraju oraz poza jego granicami,
• Wspomaganie i promowanie działań proeksportowych,
• Współpraca z ośrodkami opiniotwórczymi i naukowymi na rzecz poprawy skuteczności działania w zakresie wspierania rozwoju eksportu,
• Promowanie problematyki współpracy i synergii,
• Poprawa bezpieczeństwa finansowego w obszarze eksportu,
• Promowanie idei klastrów,
• Umacnianie postaw nastawionych na aktywne wzmacnianie pozycji polskiej branży budowlanej na rynkach międzynarodowych,
• Działalność szkoleniowa, edukacyjna i oświatowa.