Warszawa – Dakar: misja klastra w Senegalu

W dniach 18 – 26 stycznia delegacja Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa w składzie: dr inż. Andrzej Czapczuk (F.B.I. TASBUD), mec. Rafał Świstak (F.B.I. TASBUD), Rafał Lipiński (Seen Holding) oraz Marcin Filipczyk (SN Strukton) odbyła misję gospodarczą do Senegalu. Celem wyjazdu było zaprezentowanie i promowanie potencjału klastra oraz identyfikacja przedsięwzięć infrastrukturalnych planowanych przez stronę senegalską w najbliższej perspektywie czasowej. Misja zrealizowana została pod patronatem Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej we Francji, której przewodniczy prezes mec. Hanna Stypułkowska-Goutierre.

W trakcie pobytu w Senegalu delegacja klastra odbyła szereg rozmów z przedstawicielami administracji publicznej kraju oraz prywatnymi przedsiębiorcami operującymi na tamtejszym rynku usług budowlanych. Na szczególną uwagę uczestników misji zwrócił projekt nowego miasta – Diamniado, którego teren budowy mieli możliwość wizytować. Ideą usytuowanego nieopodal Dakaru (w którym skupia się obecnie blisko 25% ludności kraju) przedsięwzięcia jest swojego rodzaju „odciążenie” przeludnionej i zmagającej się z coraz większymi przeciążeniami komunikacyjnymi stolicy Senegalu – zaprojektowanej jeszcze przez francuską administracją kolonialną. Projekt zakłada nie tylko stworzenie nowoczesnej infrastruktury w mieście, ale także stopniowe przenoszenie funkcji stołecznych oraz siedziby władz państwowych.

Misja PKEB do Senegalu odzwierciedla tendencje polskiej dyplomacji ekonomicznej skupionej wokół inicjatywy „GoAfrica. Płynące z niej wnioski oraz rezultaty wskazują, iż kraj ten winien zostać objęty szczególną uwagą podczas kolejnych edycji tego programu. Doświadczenie płynące z odbytego wyjazdu wskazuje również, iż zainteresowanie konkurencyjnością firm polskich (wobec obecności potencjału graczy z Francji, Chin czy Turcji) jest znaczne i stanowi aktualnie realną szansę na zawiązanie długoterminowej współpracy.

Podczas misji uwidocznione zostały jednak pewne braki należytej promocji polskiego sektora budowlanego. Jednym z nich jest brak placówki dyplomatycznej RP w Dakarze. Obsługa dyplomatyczna zapewniana jest przez odległą placówkę znajdującą się w marokańskim Rabacie.