Polimex-Mostostal członkiem Stowarzyszenia

Grupa Polimex-Mostostal została członkiem stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa.

– Firmy budowlane z polskim kapitałem muszą się wspierać swoje działania na zagranicznych rynkach. Każdy kraj ma swoje specyficzne uwarunkowania, wiedza o tym jak rozmawiać z zagranicznymi kontrahentami, co jest dla nich ważne, jest bardzo cenna. Będziemy się nią wymieniać w ramach naszego stowarzyszenia – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal.

– Konkurencja na zagranicznych rynkach jest ogromna, w wielu przypadkach stajemy do przetargów ze spółkami-matkami firm budowlanych działających w Polsce. Te koncerny nie będą wspierać exportu polski firm budowlanych – tłumaczy Joanna Makowiecka- Gaca. – Firmy stowarzyszone w Klastrze będą nie tylko wymienić się wiedzą, ale także – jeśli to będzie możliwe – wspólnie stawać do zagranicznych przetargów lub zapraszać polskie firmy jako podwykonawców.

Polimex-Mostostal obecnie realizuje kontrakty m.in. w: Belgii, Czechach, Finlandii, Szwecji, Dani i Wielkiej Brytanii. Zgodnie ze strategią przychody Grupy Polimex-Mostostal w latach 2016-2020 z eksportu usług i produktów wyniosą blisko 2 mld zł.