Energoprojekt-Katowice w Klastrze Eksporterów Budownictwa, WNP.PL