Konferencja „World Solutions. Made in Poland”

Serdecznie zapraszamy na „World Solutions. Made in Poland” Konferencję Programową Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. Główne cele konferencji to: wypracowanie modelu współpracy firm z polskim kapitałem na rynkach zagranicznych, wymianę doświadczeń przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, poznanie możliwości wsparcia działalności eksportowej przez agendy rządowe oraz określenie planu działań na najbliższe miesiące na rzecz intensyfikacji promocji polskiego sektora usług budowlanych na międzynarodowych rynkach.

Data: 7 czerwca 2016

Miejsce: dawna siedziba Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Rakowiecka 30, Warszawa