Polskie firmy budowlane starają się o zlecenia za granicą, RZECZPOSPOLITA