Drogi, kolej i energetyka mocne akcenty podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, WNP.PL