Klaster członkiem zbiorowym PZPB

29 czerwca Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, jako członek zbiorowy, przyjęty został do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa – ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

– Związek bardzo liczy na aktywne uczestnictwo Klastra w pracach PZPB oraz na wspólne tworzenie i efektywne realizowanie programów wspierających proeksportowe działania na rzecz polskich firm funkcjonujących w obszarze infrastruktury i budownictwa – mówi Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju i Komunikacji Społecznej Polskiego Związku Pracodawców Budownictw