Klaster na misji gospodarczej w Sztokholmie

W dniach 30-31.08.2016 roku na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ambasady RP w Królestwie Szwecji wieloosobowa reprezentacja Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa uczestniczyła w oficjalnej misji gospodarczej w Sztokholmie. Wydarzenie poświęcone było perspektywom i dalszemu rozwojowi polskiej branży budowlanej na rynku szwedzkim. Misji przewodniczyła Pani dr Iwona Woicka – Zuławska – Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ.  Polski Klaster Eksporterów Budownictwa reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Pana dr inż. Andrzeja Czapczuka.

Podczas wizyty polskiej delegacji w Sztokholmie reprezentanci Klastra oraz firm stowarzyszonych przeprowadzili szereg rozmów z przedstawicielami firm budowlanych, stowarzyszeń i podmiotów municypalnych dotyczących zapotrzebowania rynku lokalnego na usługi budowlane w perspektywie tak aktualnej, jak i wieloletniej. Naszą szczególną uwagę zwróciło zapotrzebowanie w zakresie budowy obiektów mieszkalnych. W ramach programu wizyty przeprowadzono szereg wykładów dotyczących zarówno zasad i uwarunkowań funkcjonowania szwedzkiego rynku budowlanego w ujęciu praktycznym, księgowym i prawnym. Ponadto, uczestnicy misji mieli możliwość odbycia wizyty studyjnej na terenie jednej z największych inwestycji mieszkaniowej tj. budowie dzielnicy Royal Seaport, podczas której zapoznawali się z zastosowanymi tam rozwiązaniami technologicznymi oraz dokonywali oceny jakości robót budowlanych stosowanych w ramach ów prestiżowego projektu miasta Sztokholm.

Doskonała organizacja misji przez Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ oraz niebywałe zaangażowanie personelu Ambasady i Konsulatu RP w Sztokholmie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Wiesława Tarko dowodzą, iż zamysł przyświecający hasłu „polskiej dyplomacji ekonomicznej” realizują się dla polskich przedsiębiorstw w jego praktycznym aspekcie.