Współpraca z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

W dniu 10 października miało miejsce spotkanie przedstawicieli Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) oraz Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa (PKEB). W spotkaniu udział wzięli: Pan Jacek Piechota Prezes Zarządu PUIG, Pan Sławomir Szymusiak Wicedyrektor PUIG oraz Pan Andrzej Kozłowski Wiceprezes PKEB.

W wyniku spotkania postanowiono , że zostanie powołany zespół roboczy, którego zadaniem będzie utworzenie umowy ramowej regulującej współpracę obu organizacji. W ramach ww. umowy powoływane będą celowe zespoły robocze, które zajmować się będą istotnymi zagadnieniami dla obu stron oraz znajdywaniem rozwiązań najważniejszych problemów dotyczących obu rynków.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza: www.pol-ukr.com