Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw branży stalowej – relacja z XIV Kongresu PIKS

W dniach 11-12 października w Józefowie odbył się XIV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. W wydarzeniu, którego tematem była ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw z branży konstrukcji stalowych, udział wzięli również przedstawiciele Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa.

W pierwszej części kongresu Tomasz Szuba, Przewodniczący Rady Eksporterów Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa i Prezes Zarządu TINES Capital Group SA przedstawił ideę działalności organizacji oraz możliwe kierunki ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. W swoim wystąpieniu odwoływał się do historii polskiej marki budowlanej, ze wskazaniem na fakt iż blisko 125 tysięcy osób pod koniec lat ’80 pracowało na budowach prowadzonych przez polskie firmy na całym świecie. Zaznaczył również, że za polską marką budowlaną stoi potencjał i doświadczenie, które pozwalają polskim firmom konkurować w walce o kontrakty infrastrukturalne na międzynarodowych rynkach. – Klaster gotowy jest walczyć z największymi firmami o kontrakty budowlane na całym świecie. Potrzebujemy jednak realnego wsparcia administracji rządowej – wskazał podczas wystąpienia Tomasz Szuba.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się również Doradca Sekretarza Stanu, Członka Rady Ministrów, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego Grzegorz Mickiewicz (prezentacja poświęcona m.in. celom i planom Ministerstwa Rozwoju na drodze do wzmacniania polskiej gospodarki), Michał Trojanowski Dyrektor Projektów Korporacyjnych w ICAN Institute (prezentacja poświęcona omówieniem wyników raportów dot. Eksportu wśród polskich firm m.in. motywów, celów i możliwości), Jacek Stryczyński Prezes Zarządu LionBridge Poland & Slovakia i Anna Domagała Prezes Zarządu NOMAX Trading Sp. Z o.o. (prezentacja poświęcona niestandardowym akcjom marketingowym w czasu kampanii na rynkach zagranicznych).

W drugiej części wydarzenia miały miejsce dwa panele dyskusyjne. W pierwszym, dotyczącym budowy strategii rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, wśród panelistów zasiadał Rafał Lipiński, Wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa i Prezes Zarządu SEEN Holding Sp. Z o.o. W swojej wypowiedzi na temat motywacji polskich przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności eksportowej powiedział – Z jednej strony dochodzimy do świadomości rozpoczęcia eksportu, kiedy odnosimy sukcesy we własnym kraju. Z drugiej jednak, w branży budowlanej, decyzja o wyjściu z ofertą na zewnątrz wynika z poczucia zagrożenia kurczącego się rynku wewnętrznego.

W panelu udział wzięli również Andrzej Byt, były ambasador Polski w Niemczech i Francji oraz reprezentant Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. Z o.o., Andrzej Kiercz, Dyrektor Wydziału Konferencji Targów Kielce SA, Jacek Stryczyński, Prezes Zarządu LionBridge Poland & Slovakia Sp. Z o.o., Anna Domagała, Prezes Zarządu NOMAX Trading Sp. Z o.o., Michał TrojanowskiDyrektor Projektów Korporacyjnych w ICAN Institute oraz Michał Woźniczka, Wiceprezes Zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA.

Ostatnim punktem kongresu była dyskusja poświęcona najlepszym praktykom związanym z prowadzeniem ekspansji zagranicznej. Udział w niej wzięli Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu RAFAKO SA, Leszek Marek Gołąbiecki, Prezes Zarządu UNIBEP SA, Marcin Lewandowski, Wiceprezes Zarządu PORR INFRASTRUCTURE POLSKA SA, Bartłomiej Pawlak, Członek Rady Nadzorczej PAIiIZ, Magdalena Rokosz, Dyrektor Zarządzający PKO BP SA, Robert Ruszkowski, Wiceprezes Zarządu VISTAL GDYNIA SA, Piotr Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu KUKE, Jacek Szugajew, Wiceprezes Zarządu BGK.

Zdjęcia pochodzą ze strony www.piks.com