Wschód wciąż nas potrzebuje. Tines i Unibep na Białorusi

Podczas Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016” w Mińsku (24 października 2016), w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego, polskie firmy TINES SA i UNIBEP SA podpisały wspólnie z Komitetem wykonawczym miasta Witebsk memorandum dotyczące modernizacji 20 km torów tramwajowych. Inwestycja w formule „projektuj i buduj” realizowana ma być w latach 2017 – 2020.

Dokument obejmuje również przygotowanie biznes planu i pozyskanie funduszy do udzielenia kredytu eksportowego niezbędnych do realizacji projektu. Witebsk jest jednym z czterech białoruskich miast, w których funkcjonuje system komunikacji tramwajowej. Każdego dnia z transportu publicznego w mieście korzysta ponad 250 tys. pasażerów. Podpisane memorandum zakłada modernizację odcinków, których łączna długość stanowi ponad 55% całkowitej długości torowisk tramwajowych w mieście.

– Lata obecności na wschodnich rynkach i zakres realizacji pozwoliły nam zdobyć unikalne doświadczenie
w obszarze infrastruktury. Jesteśmy gotowi i chcemy realizować duże projekty eksportowe

– mówi Tomasz Szuba, Prezes TINES SA.

– Jako generalny wykonawca zrealizowaliśmy kilka znaczących inwestycji budowlanych w Rosji i na Białorusi. Podpisanie tego memorandum jest przykładem na to, że polskie firmy działając razem mogą być bardziej skuteczne w staraniu się o duże projekty infrastrukturalne poza granicami kraju

– twierdzi Jan Mikołuszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIBEP SA.

Zarówno TINES SA, jak i UNIBEP SA to firmy z dużym doświadczeniem w realizowaniu kontraktów na Wschodzie. W portfolio krakowskiej grupy TINES, zajmującej się m.in. produkcją nowoczesnych konstrukcji nawierzchni szynowych, znajdują się projekty modernizacji torowisk tramwajowych w St. Petersburgu, Charkowie czy Dniepropietrowsku, a także kontrakty na budowę metra w Ałmaty, Kijowie i Mińsku. Z kolei UNIBEP SA zalicza się do grona największych firm budowlanych w kraju, to także największy polski eksporter usług budowlanych. Wśród realizacji tej spółki na rynkach wschodnich należy wymienić budowę hoteli w Kaliningradzie, St. Petersburgu, Moskwie czy Mińsku.