Ekspansja zagraniczna w praktyce – czego oczekują przedsiębiorcy?

Podczas II edycji Kongresu Bankowości i Finansów Korporacyjnych (27-28 października), Wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa Andrzej Kozłowski wziął udział w debacie plenarnej pt. ”Ekspansja zagraniczna w praktyce – czego oczekują przedsiębiorcy?”.

Wstęp do dyskusji wygłosił Sławomir Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie. W swoim wystąpieniu wskazał, iż największy procent przebadanych respondentów (57%) uważa instrumenty finansowe za najważniejsze narzędzie wspierania eksportu. Tuż za nimi wymieniane są kolejno odpowiednia promocja oraz pomoc ze strony służb administracji państwowej. Zaznaczył również, że najistotniejszymi czynnikami, które decydują o szansach ekspansji są innowacyjność produktu oraz jego jakość. To one decydują o przewagach rynkowych.

Komentarz Andrzej Kozłowski, Wiceprezes PKEB:

„Innowacyjność i jakość mogą mieć istotne znaczenie jednak głównie na rynkach, na których nie są jeszcze zjawiskiem powszechnym. Właśnie na takich rynkach członkowie Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa powinni występować w roli Generalnego Wykonawcy aby osiągnąć sukces. Wymaga to jednak dotarcie do takich inwestycji. Te zazwyczaj oczekują jednak wsparcia finansowego.  Odwołując się do zadanego przez Prezesa Sikorę na wstępie pytania o to jakiego wsparcia oczekują przedsiębiorcy mogę powiedzieć, że w przypadku branży, którą reprezentuje PKEB, tym, co mogłoby być dźwignią na rynkach w takich krajach jak Białoruś, Kazachstan, Gruzja, Ukraina są środki inwestycyjne dla realizacji projektów na zasadach „Project Finance ” lub kredyty celowe „Bank to Bank” a także skuteczne wsparcie i zaangażowanie zarówno placówek dyplomatycznych w tych krajach jak i agencji rządowych i Ministerstwa Rozwoju.Odbudowanie pozycji polskiego eksportu budownictwa, jaką miało miejsce w przeszłości w udziale w tworzeniu polskiego PKB, to nie tylko zadanie dla kilkudziesięciu firm budowlanych, które chcą dywersyfikować swoją działalność. To istotne zadanie dla wielu organizacji rządowych i pozarządowych, które powinny dołożyć wszelkich starań aby pomóc w tym procesie. Od promocji zaczynając, poprzez poszukiwanie wybranych inwestycji i wspieraniu w ich pozyskaniu w ramach GW, jak i znalezieniu wszelkich instrumentów finansowych umożliwiających podejmowanie się takich projektów.Jeśli potraktujemy to wyzwanie jako nasz wspólnie rozumiany cel, to możemy, tak jak wielkie europejskie firmy budowlane, uczestniczyć w realizacji wielkich budów na całym świecie. Musimy mieć tylko świadomość, że ten proces wymaga czasu i przede wszystkim konsekwencji w realizacji ustalonych zadań”.

Wśród pozostałych panelistów debaty moderowanej przez Marka Tejchmana, Zastępcę Redaktora Naczelnego Dziennik Gazeta Prawna zaleźli się również Paweł Hajduk, Członek Zarządu Solaris Bus & Coach SA, Michael Jensen, Prezes Zarządu Zakłady Mięsne Nove Sp. Z o.o., Krzysztof Koszela, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju Rynków Zagranicznych w Colian, Marcin Szewczykowski, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Orbis SA, Piotr Tokarski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu w Grupie Paradyż oraz Andrzej Wierzba Prezes Zarządu eTravel SA.

————————————————————————————————————————-

O Kongresie

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców. Tegoroczny Kongres odbył się w dniach 27-28 października 2016 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Tematem przewodnim Kongresu była „Ekspansja zagraniczna w biznesie – szanse, oczekiwania, wsparcie”.

Celem Kongresu jest stworzenie trwałego miejsca międzynarodowej debaty oraz proponowania konstruktywnych rozwiązań wobec wyzwań w obszarze finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym. W wyniku debat odbywających się podczas Kongresu formułowane będą rekomendacje, z których najważniejsze zostaną włączone do zbioru Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego.

http://cbc.projektekf.pl/