PKEB na forum biznesowym podczas szczytu 16+1

4-6 listopada 2016 r. w stolicy Łotwy, Rydze, odbyło się Forum Biznesowe towarzyszące V. Szczytowi Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Coroczne spotkania liderów państw formuły „16+1” są doskonałą okazją do dyskusji na temat rozwoju współpracy gospodarczej. Tegoroczna koncentrowała się wokół czterech obszarów: transportu, innowacji, integracji i wspólnego rozwoju.

Delegacjom rządowym, które w rozmowach zarówno plenarnych jak i bilateralnych omawiały możliwości rozwoju, towarzyszyli przedstawiciele agend rządowych i biznesmeni reprezentujący strony europejską oraz chińską. Spotkania były okazją i inspiracją do poszukiwań płaszczyzn współpracy w regionie oraz na rynkach trzecich.

Szczególną uwagę poświęcono na poszukiwanie rozwiązań, które przybliżą rynek Państwa Środka dla europejskich produktów. W tym aspekcie źródłami sukcesu mogą być połączenia komunikacyjne drogowe, kolejowe oraz morskie. Największą przyszłość, i możliwość najszybszego skomunikowania Chin z naszym Regionem, dostrzega się w usprawnieniu komunikacji kolejowej z otwarciem terminali kontenerowych na stacjach końcowych w Polsce, Łotwie i Słowacji. Pierwsze stałe połączenia kolejowe już rozpoczęły swoją pracę.

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych poświęconych handlowi przedstawiciel PKEB Anna Orzechowska omówiła ideę i cele działalności organizacji oraz zaprezentował potencjał firm członkowskich. Z kolei na dedykowanym spotkaniu zorganizowanym dla wąskiego grona delegacji z Chin i Polski dyrektor zarządzający PKEB Andrzej Kozłowski zabrał głos w dyskusji poświęconej możliwościom i potencjale, które w efekcie pozwoliłyby  zrealizować wspólne przedsięwzięcia zarówno w Polsce jak i na rynkach trzecich. Na czele delegacji chińskiej stał Wang Hongzhang, Prezes China Construction Bank, natomiast polskiej delegacji przewodził Marcin Szyguła, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Podjęliśmy próbę nawiązania kontaktu z trzema firmami Chin, które prowadzą już inwestycje w Europie Wschodniej. Według deklaracji przedstawicieli obecnych Forum przedsiębiorcy ci podkreślili otwartość na współpracę na wskazanych rynkach.Ponadto [jako PKEB] otrzymaliśmy zapewnienie z PARP iż dalsze działania organizacji [PKEB] w zakresie promocji eksportu budownictwa oraz nawiązywania kontaktów biznesowych, będą wspierane przez Agencję, a Klaster, jako reprezentant polskiego budownictwa na międzynarodowych rynkach, będzie mógł liczyć na współpracę z PARP zarówno w formie takiej jak zaprezentowana podczas Forum czy też innej, jak np. dedykowane sympozja czy nawiązywanie kontaktów bezpośrednich .Forum Gospodarcze 16+1 w Rydze, jego przebieg, wyeksponowanie obecności organizacji, możliwość zaprezentowania PKEB na tak szerokim, międzynarodowym spotkaniu, dają podstawy do tego, że deklaracja złożone przez PARP zamieniają się również w czyny. W imieniu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Komentarz Andrzej Kozłowski, Wiceprezes PKEB