I Kongres Polskiego Kapitału – relacja

5 grudnia w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, miał miejsce Kongres Polskiego Kapitału. To największe w Polsce całodniowe wydarzenie, służące wymianie doświadczeń i kontaktów między biorcami kapitału, jakimi są przedsiębiorcy i jego dawcami – funduszami PE, VC, TFI. Wśród zebranych uczestników wydarzenia znaleźli się również przedstawiciele Polskie Klastra Eksporterów Budownictwa.

Wydarzenie podzielone było na część plenarną oraz sesje tematyczne. Panel główny poświęcony został definicji kapitału ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak należy interpretować tak popularne obecnie hasło „kapitał polski”. Swoje interpretacje w tym zakresie przedstawiali Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu PKO BP, Michał Krupiński – Prezes Zarządu PZU, Michał Chałaczkiewicz – partner Montagu Private Equity w Londynie, Jacek Socha – Wiceprezes i partner firmy doradczej PwC oraz Adam Niewiński – Wiceprezes Zarządu PEKAO SA.

Według panelistów, kapitał to nie tylko pieniądze, kapitał to również intelekt, zdolności jakie tkwią w ludziach, to kreatywność. Ważne jest aby firmy rozwijały się wykorzystując tak zdefiniowany kapitał i aby czerpały wiedzę ze swojego doświadczenia i łamały pewne stereotypy. Jednym z nich jest nieufność i brak otwartości na łączenie się zbliżonych co do wielkości i potencjale firm w duże podmioty, co stwarzałoby większe szanse na ich jeszcze szybszy rozwój. Duże firmy to szansa na ekspansje, na przejęcie i budowanie międzynarodowego brandu. Jeśli tak się będzie działo, to decydenci tych firm będą w Polsce, a nie  poza jej granicami.  W ten sposób domknie się definicja pojęcia „polskiego kapitału”.

Druga sesja plenarna „Polski przedsiębiorca i jego firma. Samodzielny rozwój czy z pomocą inwestorów” poświęcona była dzieleniu się doświadczeniem właścicieli dużych firm prywatnych w budowaniu wartości biznesu. Wśród zaproszonych panelistów, którzy przedstawiali swoje drogi rozwoju oraz omawiali czynniki, którymi kierowali się przy podejmowaniu decyzji i wyborze źródeł finansowania rozwoju, znaleźli się Michał Sołowow (Synthos), Jerzy Starak (Polpharma), Adam Góral (Asseco) i Piotr Krupa (Kruk SA).

Z debaty wynika, że decyzje te podyktowane są sytuacją danej chwili i nie można określić dla nich jednej, uniwersalnej rady czy recepty. Wszystko zależy od projektu, skali ryzyka i umiejętności jego zdefiniowania oraz od aktualnej sytuacji makro i mikroekonomicznej. Znajomość rynku, rachunek ekonomiczny, umiejętność oszacowania skali ryzyka to wszystko musi być brane pod uwagę przy ostatecznym ubieganiu się o pieniądze. Natomiast wybór źródła, emisja, obligacje czy kredyt to już kwestia indywidualnych strategii jakie każdy z prelegentów podejmował dla firm przez nich zarządzanych.

Po sesjach plenarnych odbyły się spotkania tematyczne podzielone na trzy sesje, w każdym wątku tematycznym. Prezentowano wszystkie aspekty rynku kapitałowego, przybliżano zasady współpracy pomiędzy partnerami w przypadku pozyskania pasywnego inwestora finansowego oraz omawiano możliwości finansowania przejęć, rozwoju przy pomocy rożnych źródeł pozyskiwania kapitału.

Z punktu widzenia przedsiębiorców poszukujących możliwości rozwoju firmy poprzez jej dokapitalizowanie, znalezienie sposobu na wzmocnienie jej kapitału i tym samym przyśpieszenie wzrostu wartości jak i udziału w rynku, organizowane spotkanie dostarczyło przydatnych informacji. Organizatorom I Kongresu Polskiego Kapitału była redakcja Forbes, której należą się podziękowania za inicjatywę i gratulacje za umożliwienie czerpania wiedzy od najlepszych.

komentarz Andrzej Kozłowski, Wiceprezes Zarządu PKEB