Kolejowy projekt stulecia z udziałem polskich firm?

Rail Baltica to transeuropejska linia kolejowa łącząca Warszawę przez Kowno, Rygę i Tallin z Helsinkami. Na trasie o długości 730 km, przebiegającej przez trzy nadbałtyckie kraje Litwę, Łotwę i Estonię, pociągi pasażerskie będą miały rozwijać prędkość do 240 km/h a cargo do 120 km/h. Udziałem w tym prestiżowym projekcie, którego wartość szacowana jest na 5 mld euro, interesują się główni gracze polskiej branży kolejowej.

17 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli RB Rail, spółki odpowiedzialnej za realizację inwestycji, z czołowymi firmami kolejowymi z Polski. W spotkaniu, organizowanym przez Polski Klaster Eksporterów Budownictwa uczestniczyli również reprezentanci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ambasady Republiki Łotewskiej. Przedmiotem wydarzenia była prezentacja projektu Rail Baltica wraz z omówieniem jego zaawansowania, dalszych planów oraz skali i harmonogramu prac. Ten obecnie największy i najbardziej złożony projekt w regionie stanowi brakujące ogniwo w komunikacyjnym połączeniu Unii Europejskiej z jej północno wschodnią częścią.

– Rail Baltica to projekt przyszłości, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. Uważam, że przy realizacji tej inwestycji możemy osiągnąć wiele korzyści we współpracy z naszymi najbliższymi sąsiadami czyli Finlandią i Polską – mówiła podczas spotkania Baiba A. Rubesa, CEO RB Rail.

Według danych zaprezentowanych przez RB Rail każdego roku na trasie między krajami bałtyckimi podróżować ma 5 milionów pasażerów, a wielkość przewożonych towarów oscyluje w granicach 16 milionów ton rocznie. Inwestycja, której realizacja ma być istotnym stymulatorem rozwoju w regionie, budzi zainteresowanie wśród polskiej branży kolejowej.

Projekt Rail Baltica, będący wraz z połączeniem drogowym Via Baltica, częścią Transeuropejskiej Sieci TEN-T, według przedstawiany przez RB Rail założeń zrealizowany ma być do 2025 roku. Połączenie trasy z polskim odcinkiem uzależnione jest od tempa prac prowadzonych w Polsce. Zdaniem przedstawicieli RB Rail powinno to nastąpić do 2030 roku.

Podsumowując spotkanie Andrzej Kozłowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa podkreślił, że – Tego rodzaju spotkania są szansą na bezpośredni kontakt potencjalnych uczestników przetargów z Zamawiającym. Oferują możliwość poznania z najlepszego źródła wszelkich informacji i oczekiwań co do wymaganych kompetencji wykonawców, źródeł finansowania tego projektu oraz przybliżonej skali i znaczenia dla gospodarek, w tym przypadku, trzech krajów bałtyckich.