Prezentacja eksportu budownictwa na spotkaniu z Ambasadorem Angoli i Lubelskim Klubem Biznesu

1 lutego 2017 roku odbyło się oficjalne spotkanie całego sektora budownictwa regionalnego organizowane przez Lubelski Klub Biznesu w siedzibie firmy POL-INOWEX. Zagranicznym gościem specjalnym był Ambasador Angoli w Polsce Domingos Culolo wraz z delegacją dyplomatyczną. Na spotkanie zostali także zaproszeni, w roli eksperta rynku, w tym eksportu budownictwa, Przedstawiciele PKEB (Pan V-ce Prezes Zarządu Klastra dr inż. Andrzej Czapczuk i Członek Rady Eksporterów Pan Bartłomiej Świderek).

Obecni byli przedstawiciele całego sektora budownictwa regionu lubelskiego w tym również firmy zainteresowane eksportem. Podczas wystąpienia ambasadora Angoli zostało wielokrotnie podkreślone iż budownictwo to jeden z najważniejszych sektorów dla Angoli. Realizacja nowych przedsięwzięć to nadzieja na szybką poprawę warunków nie tylko życia społecznego, ale także rozwój gospodarczo-handlowy państwa.

V-ce Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa dr inż. Andrzej Czapczuk podczas prezentacji przybliżył historię polskiego eksportu budownictwa oraz cele i misję Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. Zwrócił uwagę na odbudowę polskiego eksportu i konsolidację polskich firm budowlanych przejawiającą się poprzez ich czynną współpracę. Wskazał na przynależność do stowarzyszenia firm o różnych profilach, ale połączonych wspólnym celem ustawicznego rozwoju i chęci ścisłej współpracy.

Materiał informacyjny z tego wydarzenia zaprezentowała telewizja TVP 3 LUBLIN w najważniejszym programie dnia „Panoramie Lubelskiej”, jak również V-ce Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa dr inż. Andrzej Czapczuk udzielił również wywiadu telewizji TVP 3 LUBLIN dla programu „Lubelska Strefa Biznesu”.

fot. Andrzej Rożek