Podsumowanie spotkania z China CAMC Engineering Co., Ltd

W dniu 23 lutego 2017 r. w siedzibie Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli firm zrzeszonych w PKEB z Panem Duan Tiezhu Generalnym Przedstawicielem China CAMC Engineering Co., Ltd. na kraje CEE.

Podczas spotkania Pan Tiezhu zapoznał uczestników z zakresem działalności CAMC Engineering oraz bogatym portfolio projektów zrealizowanych na całym świecie. Rozmowy dotyczyły potencjalnych obszarów współpracy między CAMC Engineering a PKEB w zakresie wspólnej realizacji projektów budowlanych na rynkach trzecich. Pan Tiezhu po zapoznaniu się z działalnością firm obecnych na spotkaniu, w podsumowaniu stwierdził, że właśnie taka organizacja jak PKEB jest idealnym partnerem CAMC Engineering na rynku polskim.

Otwarcie oddziału CAMC Engineering w Warszawie planowane jest na lipiec 2017r.

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Kozłowski Wiceprezes Zarządu PKEB, Leszek Gołąbiecki Prezes Zarządu Unibep SA, Robert Ruszkowski Prezes Zarządu Vistal Offshore Sp. z o.o., Dorota Tworek Przewodnicząca Rady Nadzorczej Dorbud SA, Andrzej Czapczuk Wiceprezes Zarządu F.B.I. Tasbud SA