Klaster nawiązuje kontakty w Kazachstanie

W dniach 25.03-29.03  odbyła się Misja Gospodarcza Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa do Kazachstanu. Celem Misji było nawiązanie kontaktów ze środowiskiem budowlanym Regionu Atyrau oraz zapoznanie się z rynkiem inwestycyjnym w Kazachstanie i możliwościami uczestnictwa polskich firm budowlanych w realizowanych kluczowych inwestycjach energetycznych i infrastrukturalnych w Kazachstanie.

W Atyrau, stolicy Regionu, Członkowi Misji mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami Firmy Tengizchevroil, realizatora największej inwestycji w Kazachstanie w sektorze „nafta i gaz”. Podobne spotkanie odbyło się z u działem zarządu EmabMunaiGaz oraz z Izbą Przemysłową Regionu Atyrau. Jednym z istotnych punktów Misji była bezpośrednia wymiana doświadczeń z przedstawicielami branży budowlanej z tego Regionu w formule B2B. Dzień W Atyrau zamknęło spotkanie z władzami Regionu i miasta Atyrau na czele z Akimem Regionu Panem Nurlanem Nogayevem. Zapoznano przedstawicieli Misji z planami inwestycyjnym Regionu i Miasta, przedstawiono projekty do realizacji w formule PPP oraz zachęcano do otwierania i zakładania firm w specjalnej strefie ekonomicznej.

W Astanie Członkowie Misji mieli możliwość zapoznania się z ofertą kilkudziesięciu projektów, które mogą być realizowane w formule PPP. Kaznex Invest, jako organizator spotkania, przedstawił możliwości współpracy i zachęcał do współuczestnictwa w tych projektach.

Jednym z najistotniejszych spotkań, mówiących o perspektywie rozwoju rynku budowlanego w Kazachstanie i partycypacji firm spoza Kazachstanu w kluczowych projektach było spotkanie z Prezesem Komitetu Rozwoju przy Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji Kazachstanu.

W opinii Członków Misji tego typu wyjazdy dedykowane dla jednej branży dają szanse na lepsze poznanie, na usłyszenie wielu istotnych informacji jakże ważnych przy decyzjach związanych ze strategią i rozwojem firm, które chcą ten rozwój oprzeć na dywersyfikacji geograficznej.