Nowa forma wspierania i promocji eksportu

12 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH) odbyło się wspólnie zrealizowane przez PAIiH i Polski Klaster Eksporterów Budownictwa seminarium pt. „Nowa Forma Wspierania i Promocji Eksportu”.

W seminarium przedstawiciele instytucji wspierających ekspansję eksportową polskich firm przedstawili nowe narzędzia i możliwości pozyskiwania kapitału do działań związanych z rozwojem firm na rynkach eksportowych jak i wsparcia poprzez finansowanie zaakceptowanych projektów przez polskie instytucje finansowe.

Swoje programy pomocy dedykowanej polskim firmom  prezentowali:

w imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju Pan Bartłomiej Pawlak, z ramienia Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Pan Piotr Stolarczyk, Bank Gospodarstwa Krajowego Pan Jacek Szugajew i Pan Patryk Darowski, a możliwości daleko idącego wsparcia kapitałowego w imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. przedstawił Pan Zbigniew Głuchowski. O pomocy finansowej przygotowanej dla firm uczestników informował Pan Michał Polański natomiast o polityce wsparcia w imieniu Ministerstwa Rozwoju mówił Pan Jacek Piłatkowski.

Licznie zebrani uczestnicy spotkania reprezentujący środowisko budowlane i stowarzyszone zarówno w PKEB – współorganizatorze Seminarium, jak i PIKS – Partnerze oraz  PZPB – Partnerze, otrzymali od prelegentów pełne kompendium wiedzy, która może być przydatna czy wręcz niezbędna przy opracowaniu strategii dywersyfikacji działalności swoich firm. Mamy nadzieję, że to wydarzenie zainicjuje ściślejszą współpracę zarówno przy ekspansji eksportowej polskich firm budowlanych, jak i tworzeniu klimatu wspierania się polskich przedsiębiorstw bez względu na branże, wszędzie tam gdzie polski produkt lub usługa już dotarły.