Spotkanie z International Finance Corporation (IFC)

W dniu 19 czerwca 2017 roku Polski Klaster Eksporterów Budownictwa (PKEB) gościł przedstawiciela International Finance Corporation (IFC) – podmiotu z grupy Banku Światowego. W trakcie spotkania IFC reprezentował Pan Piotr Matczuk ze strony zaś PKEB obecni byli Członkowie Zarządu – Pan Andrzej Kozłowski (Wiceprezes PKEB) oraz Pan dr inż. Andrzej Czapczuk (Wiceprezes PKEB oraz V-ce Prezes F.B.I. TASBUD S.A.) a nadto Pan Tomasz Poskrobko (Dyrektor Eksportu Budownictwa UNIBEP S.A.) i Pan Marcin Bodnar (Wiceprezes Seen Holding Sp. z o.o.), a także Pan Rafał Świstak (Dyrektor ds. Międzynarodowych i Prawnych F.B.I. TASBUD S.A.).

Spotkanie poświęcone było zidentyfikowaniu i nakreśleniu pól wzajemnej współpracy pomiędzy ICF oraz PKEB ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ICF w finansowaniu przedsięwzięć znajdujących się w polu zainteresowania Członków PKEB także w kontekście projektów realizowanych w modelu PPP. Uczestnicy spotkania postanowili kontynuować dalsze rozmowy dotyczące oferty ICF w trybach roboczych dla wypracowania ramowych zasad współpracy na okresy wieloletnie.