Polska Ekspansja Budowlana w Szwecji

Zespół w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w Szwecji w dniu 19 czerwca 2017 r. zainaugurował swoją działalność. Zadaniem tego zespołu jest przygotowanie projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmiot prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa.

Przedmiotem prac będzie :

  • zarekomendowanie przedsiębiorstwa lub konsorcjum polskich przedsiębiorstw budowlanych, dających gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług do realizacji inwestycji budowlanej na terenie Szwecji oraz umożliwienie firmie lub konsorcjum wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym oraz,
  • opracowanie materiałów, które ułatwią polskim przedsiębiorstwom budowlanym udział w postępowaniach przetargowych organizowanych przez miejskie spółki zajmujące się dostarczaniem mieszkań na wynajem w Szwecji.

Głównymi partnerami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w projekcie będą: Ministerstwo Innowacji i Przedsiębiorczości Królestwa Szwecji przy wsparciu SABO – Szwedzkiego Stowarzyszenia Publicznych (Samorządowych ) Przedsiębiorstw Budownictwa Mieszkaniowego oraz Framtiden uznawany za największy w Szwecji podmiot dostarczający mieszkania do publicznego zasobu mieszkań na wynajem. Polskie podmioty są już aktywne na szwedzkim rynku budowlanym – oferują swoje usługi prowadząc roboty podwykonawcze. Celem projektu jest natomiast przygotowanie i wypromowanie na szwedzkim rynku polskich podmiotów jako generalnych wykonawców.

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa reprezentuje Jan Mikołuszko Prezes Zarządu PKEB.

Pozostałe organizacje zaproszone do  prac w zespole do przygotowania projektu: Lubelski Klaster Przedsiębiorstw, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Wschodni Klaster Budowlany, Wielkopolska Izba Budownictwa, Śląska Izba Budownictwa, Pomorska-Kujawska Izba Budownictwa, Lubuska Izba Budownictwa, Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Klaster SEC, Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany Innowator, Izba Projektowania Budowlanego, Krajowa Izba Gospodarcza, Business Centre Club.