O rynku niemieckim przy śniadaniu

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa we współpracy i wsparciu merytorycznym Kancelarii Jara Drapała &Partners zorganizował śniadanie biznesowe, którego głównym tematem było

„Jakie warunki muszą spełniać firmy budowlane aby wejść na rynek niemiecki?”

Adresatami spotkanie byli przedstawiciele polskich firm budowlanych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w Niemczech, lub już funkcjonujących na tym rynku, borykających się z problemami natury prawnej czy podatkowej.

Prowadzący spotkanie Pan Marcin Chomiuk (JARA DRAPAŁA & PARTNERS), Pani Dr. Urszula Nartowska, LL.M. (Gleiss Lutz)oraz Pani Magdalena Zasiewska (JARA DRAPAŁA & PARTNERS) w sposób klarowny omówili zagadnienia takie jak:

  • rejestracja i ogólne prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech,
  • oddelegowanie pracowników do pracy
  • delegowanie polskich pracowników do Niemiec (kwestie podatkowe i ubezpieczenia społeczne)
  • odpowiedzialność za minimalne wynagrodzenie podwykonawców
  • stosowane w obrocie wzorce umowne (VOB)
  • brak wywiązywania się niemieckich kontrahentów z umownych wynagrodzeń za wykonane usługi
  • zabezpieczenie swoich roszczeń finansowych na terenie Niemiec
  • zachowania prawa do własności wbudowanego materiału (towaru) po nieuregulowanej fakturze
  • aspekty podatkowe działalności prowadzonej w Niemczech.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm będących Członkami Wspierającymi Klastra, jak również firmy zainteresowane działalnością na rynku niemieckim.

Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych spotkaniach na temat rynków eksportowych!