Wschodni Kongres Gospodarczy 2017, Kurier Poranny, Strefa Biznesu