BUDMA 2018

II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury BUDMA 2018.

Minister Infrastruktury Pan Jerzy Kwieciński wziął udział w uroczystości otwarcia Targów BUDMA 2018 ora zainaugurował II FORUM Budownictwa i Architektury w dniu 30 stycznia 2018 r.

Na zaproszenie Ministerstwa udział w targach potwierdziły dwie delegacje zagraniczne:
Delegacja Singapuru, przedstawiciele m.in. Singapore Institute of Building Limited oraz International Enterprise Singapore,
Delegacja Chin, przedstawiciele Ministerstwa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miejsko-Wiejskiego.
Głównymi obszarami zainteresowania delegacji był eksport polskich wyrobów budowlanych na rodzime rynki, prefabrykacja, konstrukcje drewniane oraz stolarka drzwiowa i okienna.

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa reprezentował Pan Andrzej Kozłowski Wiceprezes Zarządu, który prezentował działalność Klastra podczas prezentacji podczas części Forum poświęconej dyskusji na temat konkurencyjności polskich firm budowlanych i producentów wyrobów budowlanych na rynkach eksportowych.
Po prezentacji miała miejsce debata poświęcona zagadnieniom przyszłości branży budowlanej – czy automatyzacja produkcji i eksport są szansą na stały rozwój polskich firm budowlanych
W debacie udział wzięli przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej, Związku Polskie Okna i Drzwi, Wschodniego Klastra Budowlanego, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Centrum Badań i Analiz Rynku.

Uczestnicy debaty dyskutowali m.in. o tym czy krajowi producenci wyrobów budowlanych są przygotowani na zwiększone, z uwagi na trwający w ostatnich latach w krajach europejskich wzrost tego rynku, zapotrzebowanie na swoje wyroby, o dostępności środków finansowych w ramach nowej unijnej perspektywy jako wkładzie w rozwój automatyzacji produkcji i eksportu oraz czy automatyzacja produkcji może poprawić jakość usług i materiałów budowlanych.