Spotkanie Noworoczne Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa

9 stycznia 2018 r odbyło się spotkanie noworoczne Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa do udziału zaproszono Członków Wspierających PKEB jak również zaprzyjaźnionych firm i organizacji branżowych.

Podczas spotkania przybliżone zostały planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia, jakim jest PKEB. Planujemy w roku 2018 powołać Zespół Doradczy, do którego chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli największych eksporterów oraz osoby, które swoim doświadczeniem mogłyby wesprzeć działania Klastra w promocji polskich eksporterów branży budowlanej.
Jednym z kluczowych warunków poprawy wzajemnych relacji jest budowanie zaufania i więzi pomiędzy Członkami naszej organizacji. Wymiana doświadczeń oraz wzajemnie wspieranie się w dążeniu do rozwoju i stabilizacji branży oraz poszczególnych firm jest jednym z fundamentalnych działań, które chcielibyśmy zainicjować w ramach naszej Klastrowej Rodziny.
Takie spotkania na przełomie roku, to też dobry pretekst do podsumowań tego co było i zaprezentowania tego co planujemy. Chcielibyśmy zachęcić naszych Członków do zwiększonej, ale jednocześnie bardziej konsorcjalnej działalności na rynkach w Skandynawii. Razem moglibyśmy zrobić tam więcej.
Spotkanie to był również szansą na przemyślenie możliwości wspólnych działań na rynkach afrykańskich. Program promocji i wsparcia polskich eksporterów „Go Africa” może dać nowe możliwości, o których rozmawiać z naszymi Gośćmi Specjalnymi. W trakcie spotkania i rozmów wyłoniły się nowe pomysły, które będą inspiracją dla dalszych działań Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa .