F.B.I. TASBUD SA

Głównym profilem działalności F.B.I. TASBUD S.A. jest generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych. Wieloletnie doświadczenie, doskonałe zaplecze techniczne i wykwalifikowana kadra umożliwiają spółce osiąganie sukcesów, czego dowodem jest realizowanie inwestycji kubaturowych z wielu sektorów, m.in.: budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz specjalistycznego.

Obszary działalności

Spółka znana jest również na rynkach wschodnich, azjatyckim i afrykańskim, które to, z racji swego potencjału, stanowią istotny element strategii biznesowej F.B.I. TASBUD S.A., ukierunkowanej na dywersyfikację regionów działalności. Generalny Wykonawca sukcesywnie rozbudowuje w swej strukturze segment budownictwa eksportowego, którego główne ogniwo stanowią doskonali polscy specjaliści, posiadający wiedzę i doświadczenie w inwestycjach zagranicznych, oparte również na znajomości lokalnych uwarunkowań.

Aktywność eksportowa

Firma jest rozpoznawalna na rynkach zagranicznych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Generalny Wykonawca realizował kontrakty w Libii. Obecnie Spółka jest aktywna w Szwecji oraz Kuwejcie, a także, jako członek Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, opracowuje koncepcję wdrożenia na rynek afrykański projektu o nazwie „Polski Szpital Modułowy”.

Informacje podstawowe

  • F.B.I. TASBUD S.A.
    Balaton 20
    Warszawa 01-981
  • +48 (22) 834 26 47
  • biuro@fbitasbud.pl

Wybrane realizacje