Graph’it beAhead

#beahead

Jesteśmy polską firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem. Od początku naszego istnienia bardzo mocno związani byliśmy z nowoczesnymi technologiami oraz ich wykorzystaniem w budownictwie oraz przemyśle – chcieliśmy być pewni, że podejmowane przez naszych klientów decyzje projektowe i biznesowe są trafne. Poszukiwaliśmy metody, która miała usprawnić wielowariantowe analizowanie danych z punktu widzenia różnych płaszczyzn procesu inwestycyjnego, aby mieć absolutną pewność, że nie zgadujemy, nie polegamy na intuicji, a działamy w oparciu o bardzo dobrze przenalizowane informacje. I udało się, znaleźliśmy odpowiedni koncept! Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy pracować w oparciu o metodologię BIM (Building Information Modeling / Modelowanie Informacji o Budynku), która to stała się dla nas wspólnym mianownikiem dla wszystkich naszych działań. Na kanwie BIM rozwijaliśmy i nadal rozwijamy nowe narzędzia, które pomagają naszym klientom podejmować trafne decyzje projektowe (urbanistyka, architektura, branże) jak i biznesowe – BIM to nie tylko geometria, to cały zespół informacji powiązanych z danych projektem! Dziś, nasze usługi i produkty to nie tylko „standardowy proces BIM”, a proces postępowania skomponowany w oparciu o BIM i zasilony zaawansowanymi skryptami oraz algorytmami wykorzystującymi najnowocześniejsze koncepcje zbierania, analizowania i przetwarzania informacji m.in.: DL (Deep Learning), ML (Machine Learning), AI (Artificial Intelligence).

Obszary działalności

Zaawansowana analityka GIS.

 • Pozyskanie i przetworzenie dla potrzeb projektów danych dotyczących szerokich uwarunkowań lokalnych w zakresie interakcji społecznych i biznesowych pomiędzy aglomeracją, a planowaną inwestycją, z uwzględnieniem przewidywanych zmian demograficznych.
 • Budowanie wielotensorycznej bazy danych GIS do celów jej integracji z algorytmami matematyczno-logicznymi, służącej definiowaniu i walidacji założeń urbanistycznych i biznesplanu.
 • Wizualizacja kluczowych wyników analiz GIS.

Analiza inżynierska terenu – geoBIM oraz infraBIM.

 • Badania aspektów funkcjonalnych terenu – natężenia ruchu, hałasu, uwarunkowań prawnych.
 • Badania gruntu – mapowanie gruntu na okoliczność występujących w gruncie artefaktów.

Pogłębione analizy socjologiczne.

 • Definiowanie społecznych grup docelowych projektu.
 • Definiowanie kluczowych kwantyfikatorów integracji projektu z aglomeracją.
 • Definiowanie wartości sprzedażowych dla kluczowych funkcji przestrzennych projektu w celu późniejszej wielowariantowej symulacji trendów makroekonomicznych.

Parametryczne projektowanie formy i funkcji.

 • Stworzenie interaktywnego modelu geometryczno–danowego.
 • Wielowariantowe symulacje z wykorzystaniem modułów algorytmów genetycznych, zakończone wygenerowaniem kluczowych danych biznesowych projektu oraz zasięgu jego oddziaływania i strefy atrakcyjności.
 • Badanie wpływu doboru różnych grup docelowych i badanie interakcji pomiędzy nimi.
 • Badanie interakcji społecznych i ekonomicznych projektu w kontekście dzielnicy jak i bezpośredniego otoczenia.
 • Wielowariantowe symulacje zaplanowanych struktur i/lub funkcji, z uwzględnieniem obecnych trendów.
 • Wielowariantowe symulacje struktury usług biznesowych i społecznych, jako źródło dodatkowych przychodów inwestora w trakcie i po zakończeniu inwestycji – symulacje różnych horyzontach czasowych.
 • Definiowanie i badanie wpływu na inwestycje, kluczowych parametrów funkcjonalnych (np. nasłonecznienie, uwarunkowania pogodowe, zużycie energii, etc.)

Pełne koncepcje biznesowo urbanistyczne.

 • Szczegółowe opracowanie koncepcji, w oparciu o wybrane kluczowe parametry.
 • Raporty wykonalności w oparciu o wybrane kluczowe parametry.

Koncepcje architektoniczne do dalszego projektowania i/lub komunikacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi (dokumentacja rysunkowa, wizualizacje, animacje, filmy,etc.).

 • Koncepcje projektu architektonicznego w oparciu o modele informacyjne BIM.
 • Materiały promujących projekt – wizualizacje, animacje, filmy, rozszerzona rzeczywistość.

AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Nasze wyjątkowe zaangażowanie, nietuzinkowe podejście do pracy z klientem, a co za tym idzie efektywność oraz innowacyjność, zyskały uznanie zarówno w Polsce, jak i wielu krajach Europy, USA, Azji oraz Bliskiego Wschodu.

BIM ● planowanie urbanistyczne ● projekty architektoniczne ● master plany  ●inżynieria odwrotna ● projekty wykonawcze ● raporty kolizji ● prefabrykacja ● rozszerzona rzeczywistość ● analizy i symulacje

Informacje podstawowe

 • graph’it sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30/424

00-739 Warszawa

Polska

Tel.: +48 22 718 30 40

e-mail: office@graphit.pl