Klimar Plus Sp. z o.o.

Informacje podstawowe

  • KLIMAR PLUS SP. Z O.O. 
    Sadowa 5, Stachowo
    Wólka Kossowska 05-552
  • +48 (22) 644 45 03
  • fax +48 (85) 730 00 00
  •  biuro@klimarplus.pl
  • www.klimarplus.pl