Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – największa instytucja otoczenia biznesu w regionie, jeden z najpoważniejszych partnerów samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju Małopolski.

Obszary działalności

Spółka specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe dla biznesu. Świadczy usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Zarządza funduszami pożyczkowymi oraz funduszami typu seed capital. Pomaga w pozyskiwaniu środków unijnych, pośredniczy w udzielaniu dotacji na zadania związane z inwestycjami proinnowacyjnymi. Zarządza parkami biznesowymi i nieruchomościami, udostępniając nowoczesną przestrzeń dla firm poszukujących centrów logistycznych, baz magazynowych lub parków produkcyjnych.

MARR S.A. buduje gospodarczą markę regionu, promuje biznesowy potencjał Małopolski na arenie międzynarodowej. Spółka stworzyła nowoczesny system obsługi inwestorów i eksporterów BUSINESS IN MAŁOPOLSKA. Pozyskuje zagranicznych inwestorów zainteresowanych działalnością w regionie i wspiera ekspansję przedsiębiorców na rynki zagraniczne. Oferuje profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Pomaga w zdobywaniu zagranicznych partnerów i kontrahentów. Organizuje misje gospodarcze z udziałem małopolskich firm, prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla przedsiębiorców w obszarze wymiany handlowej.

Dzięki aktywności MARR S.A. i jej zaangażowaniu w realizację regionalnych, krajowych a także międzynarodowych projektów Małopolska zdobywa czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności biznesowej wśród europejskich regionów.

Baner MARR

 

Informacje podstawowe

  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
    ul. Kordylewskiego 11
    Kraków 31-542
  • +48 (12) 617 66 01
  • +48 (12) 617 66 66
  • marr@marr.pl
  • marr.pl