Misja i cele

MISJA

To inicjatywa przedsiębiorców, których misją jest budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego.

To inicjatywa, której ideą jest prezentowanie na globalną skalę możliwości polskich przedsiębiorstw w zakresie rozbudowy i modernizacji szeroko pojętego budownictwa w oparciu o najnowocześniejsze technologie, produkty, systemy oraz profesjonalną kadrę inżynierską.

 

Mapa aktywności

 

KLASTER W LICZBACH

10

miliardówSPRZEDAŻ W PLN 2015

16

tysięcyINŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW

50

rynkówAKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA

 

CELE

Budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych w celu zwiększenia wolumenu eksportu całego sektora.

Wsparcie organizacyjne oraz popularyzacja, eksportu polskiego sektora budowlanego.

Reprezentowanie interesów polskiego sektora budowlanego kraju oraz poza jego granicami.

Wspomaganie i promowanie działań proeksportowych.

Współpraca z ośrodkami opiniotwórczymi i naukowymi na rzecz poprawy skuteczności działania w zakresie wspierania rozwoju eksportu.

Promowanie problematyki współpracy i synergii.

Poprawa bezpieczeństwa finansowego w obszarze eksportu.

Promowanie idei klastrów.

Umacnianie postaw nastawionych na aktywne wzmacnianie pozycji polskiej branży budowlanej na rynkach międzynarodowych.

Działalność szkoleniowa, edukacyjna i oświatowa.