Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka od blisko 70 lat kształci inżynierów, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami wspierają polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Uczelnia efektywnie współpracuje również z biznesem.

Wśród priorytetowych zadań Politechniki Białostockiej jest pełnienie roli pomostu pomiędzy nauką i przemysłem. Współpraca taka jest bowiem podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój zarówno ośrodków naukowych, jak i organizacji przemysłowych funkcjonujących w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Wspólna realizacja projektów, których wyniki znajdują zastosowanie w przemyśle, stymuluje naukowców do ukierunkowania swoich działań w stronę najbardziej pożądanej tematyki badawczej. Zapewnia także dodatkowe środki finansowe i rozwój zaplecza laboratoryjno-badawczego.

Współpraca uczelni z przemysłem gwarantuje powstawanie innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Wielowymiarowość Politechniki Białostockiej stwarza nieograniczone możliwości rozwoju uczelni i współpracujących z nami podmiotów. Zapraszamy do kontaktu i wspólnej realizacji nowatorskich projektów.

CNK PB

Informacje podstawowe

  • POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
    ul. Wiejska 45A
    15-351 Białystok
  • REGON: 000001672, NIP: 542-020-87-21
  • 85 746 90 00
  • fax 85 746 90 15
  • pb.edu.pl