Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży insfrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego  wykonawstwa w Polsce . PZPB działa w przkonaniu, że integracja środowiska sektorów infrastruktury i budownictwa wzmocni reprezentatywność branży w skali gospodarki krajowej.  

Obszary działalności

Członkostwo w PZPB to możliwość bezpośredniego  uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących sekora infrastruktury i budonictwa, zgłaszania postulatów i wniosków mających istotne znacznenie dla kształtowania otoczenia biznesowego. 

 
Związek jest organizacją ekspercką zajmującą sie szeroko pojętymi problemami gospodarczymi z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizacja kształtuje i upowszechnia zasady etyki i normy uczciwego postępowania w procesach produkcji,wykonawstwa obrocie gospodarczym i w zakresie ochrony środowiska. Przygotowuje branżowe ekspertyzy, konsultuje akty prawne regulujące działalnośc gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa, podejmuje interwencje w organach państwa i urzędach administracji. 
 
PZPB to największa tego typu organizajca w branży budowlanej na polskim rynku. 

Informacje podstawowe

  • POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA 
    ul. Kaliska 23 lok U4
    Warszawa 02-316 
  • +48 (22) 114 95 26 
  • sekretariat@pzpb.com.pl 
  • pzpb.com.pl