Pozostałe

Pozostałe

 • Usuwanie azbestu
 • Budownictwo przemysłowe w zakresie konstrukcji żelbetowej,
 • montaż prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej
 • Studia wstępne i lokalizacyjne,
 • studia programowo-przestrzenne,
 • analizy techniczno- ekonomiczne,
 • analizy przedprywatyzacyjne,
 • ekspertyzy, analizy , konsulting w zakresie energetyki cieplnej,
 • usługi w zakresie ochrony środowiska,
 • diagnostyka,
 • skanowanie 3D
 • serwis instalacji nn siły i światła,
 • serwis instalacji słaboprądowych,
 • serwis aparatury niskiego napięcia,
 • prace pomiarowo – kontrolne telemechaniki stacyjnej i dyspozytorskiej, pomiary elektryczne
 • relokacja , demontaż, pakowani, montaż urządzeń przemysłowych, kompletnych linii technologicznych i całych zakładów w wielu branżach przemysłowych (cukrowniach elektrowniach, papierniach, zakładach chemicznych, cementowniach, obiektach przemysłu metalurgicznego)
 • Doradztwo techniczne w zakresie budownictwa przemysłowego.
 • Optymalizacja, zmniejszenie zużycia materiałów zastosowanych w projekcie.
 • Konstrukcje instalacji wraz z urządzeniami:
  • kanały
  • kominy,
  • filtry tkaninowe i elektrofiltry,
  • zsypy,
  • silosy,
 • Konstrukcje dźwigowe- dźwignice (w tym dźwigi portowe).
 • Konstrukcje wsporcze ciągów technologicznych, rurociągów.
 • Konstrukcje offshorowe (konstrukcje wsporcze pod turbiny wiatrowe, platformy offshorowe).
 • Platformy radarowe i antenowe.
 • Zabezpieczenie wyrobów stalowych przed korozją:
  • cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe) wg PN- EN ISO 1461,
  • malowanie hydrodynamiczne wg PN-EN ISO 12944,
  • metalizację natryskową cynkiem wg PN-EN ISO 2063,
  • czyszczenie mechaniczne (śrutowanie) wg PN-EN ISO 8501-1.
 • Konstrukcje stalowe dla segmentu Marine & Offshore
 • Konstrukcje stalowe dla platform wiertniczych, konstrukcji podwodnych i siłowni wiatrowych
 • Dźwigi portowe, suwnice, rampy
 • Wytwarzanie i montaż ramp okrętowych i portowych
 • Wytwarzanie poszczególnych elementów kadłubów i jednostek pływających
 • Wytwarzanie i montaż jednostek pływających