SEEN HOLDING SA

Kompleksowej realizacji inwestycji w sektorach: ochrony środowiska, przemysłowym oraz basenów miejskich i aquaparków.

Obszary działalności

Infrastruktura ochrony środowiska w pełnym cyklu inwestycyjnym:

  • Stacje uzdatniania wody do picia i dla przemysłu.
  • Zakłady odsalania wody.
  • Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych.
  • Budowa systemów kanalizacji obiektowej i przesyłowej oraz rurociągów wodnych.
  • Projektowanie i budowa przemysłowych systemów gospodarki wodnej „zero discharge”.
  • Zakłady utylizacji komunalnych odpadów stałych.
  • Budowa systemów odpopielania w węglowej energetyce profesjonalnej.
  • Obiektowe instalacje mechaniczne, HVAC.

Aktywność eksportowa

Solidna pozycja w kraju stanowi podstawę do rozwoju eksportu, tak by wykorzystywać sprawdzone technologie w innych krajach w warunkach konkurencji rynkowej. Grupa kieruje się w regiony, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na ich produkty, tj. do krajów, które muszą modernizować i rozbudowywać infrastrukturę ochrony środowiska.

SEEN Holding prowadzi aktywną działalność marketingową w Iranie oraz aktywnie badamy rynki infrastruktury ochrony środowiska w:

 • Gruzji,
 • Mołdawii,
 • Kazachstanie,
 • Białorusi,
 • Rosji,
 • Ukrainy.

Informacje podstawowe

 • SEEN HOLDING SP. Z O.O.
  Siennicka 29
  Warszawa 04-394
 • +48 (22) 460 88 99
 • fax +48 (22) 620 42 87
 • holding@seen.pl
 • www.seen.pl

Wybrane realizacje