Usługi Projektowe

Usługi Projektowe

 • Projekty wstępne, bazowe, wykonawcze, technologiczne, studialne, budowlane
 • Infrastruktura szynowa metra, kolei, kolei przemysłowej, tramwajów: obiekty inżynieryjne, stacje kolejowe, tory szlakowe, przejazdy drogowo – kolejowe, torowiska tramwajowe
 • Analiza i projektowanie rozwiązań izolacyjnych dla procesów przemysłowych
 • Projekty szalunkowe
 • Projektowanie obiektów instalacji przemysłowych
 • Instalacje elektryczne; instalacje elektroenergetyczne: obwody wtórne i pierwotne; linie średniego i wysokiego napięcia (napowietrzne i kablowe), konstrukcje, budownictwo, architektura
 • opracowywanie projektów podstawowych (basic design), procesy obróbki gazu i ropy naftowej, wszelkie projektowanie w obszarze ropy i gazu
 • usługi projektowe, budowane i wykonawcze zakresie energetyki
 • obiekty kubaturowe w formuje „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”, konsultacje w zakresie ogólnych warunków i szczegółowych rozwiązań projektowych, w szczególności na zgodność z przepisami polskimi i norweskimi, w zakresie projektów wykonawczych architektonicznych, instalacji technicznych itp. w zakresie budownictwa drewnianego technologii szkieletu drewnianego
 • projekty instalacji elektrycznych siły i światła dla obiektów przemysłowych i usługowo-handlowych,
 • projekty linii elektroenergetycznych kablowych WN, SN i nn,
 • projekty linii elektroenergetycznych napowietrznych WN, SN i nn,
 • projekty stacji energetycznych WN/SN,
 • projekty stacji transformatorowych SN/nn,
 • projekty oświetlenia dróg, ulic i placów, projekty sygnalizacji świetlnych,
 • projekty iluminacji obiektów o walorach architektonicznych,
 • projekty iluminacji świątecznych,
 • projekty instalacji sanitarnych,
 • projekty instalacji słaboprądowych
 • Konstrukcje stalowe hal – projekty wykonawcze i warsztatowe
 • Projekty konstrukcyjne i warsztatowe