II Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina | 8 kwietnia 2024, Sheraton Warszawa

W imieniu własnym i naszej organizacji partnerskie – Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zapraszamy do udziału w II edycji Konwencji Budownictwo Polska-Ukraina, która będzie kontynuacją dyskusji nad szansami i zagrożeniami dla polskich firm planujących uczestnictwo w odbudowie powojennej Ukrainy.

Konwencja odbędzie się po dwóch istotnych spotkaniach Rządu Polski i Ukrainy omawiających nowe zasady współpracy. Pierwsze to posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, która odbyło się 📆11 marca, drugie – spotkanie liderów rządowych obu państw, które będzie miało miejsce 📆28 marca.
🔔Oznacza to, że II Konwencja Polska Ukraina będzie miejscem pierwszej dużej, plenarnej analizy postanowień podjętych podczas spotkań na najwyższym szczeblu. Bez politycznej poprawności będziemy rozmawiać o nowych ramach współpracy, krótko- i średnioterminowych szansach i realnych zagrożeniach dla polskich firm budowlanych poszukujących przestrzeni na rynku ukraińskim.

❗Omówimy aktualne zagadnienia prawne, problemy wynikające z braku transparentności oraz ogólnej sytuacji społeczno-ekonomiczno-politycznej na Ukrainie. Przedstawimy zasady funkcjonowania ukraińskiego rynku inwestycji i ich realizacji, problematykę rynku pracy, zasobów materiałowych i maszynowych, etc.

📢 Zapraszamy na to tak istotne dla polskiego biznesu wydarzenie, podczas którego najnowsze obiektywne analizy i opracowania będą doskonałym tłem do omówienia aktualnych reguł współpracy gospodarczej

➡️Zgłoszenia i bilety: https://pzpb.com.pl/zgloszenia/ 

🔸Organizatorzy:
Polski Związek Pracodawców Budownictwa | www.pzpb.com.pl
– Grupa MTP | www.mtp.pl
Polish Investment and Trade Agency (PAIH) www.paih.gov.pl
🔸Partnerzy:
– Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza | https://pol-ukr.com/
– Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie | https://msppu.org.ua/pl/

➡️ Więcej informacji: https://pzpb.com.pl/o-wydarzeniu/