F.B.I. TASBUD SA

Obszary działalności

Spółka znana jest również na rynkach wschodnich, azjatyckim i afrykańskim, które to, z racji swego potencjału, stanowią istotny element strategii biznesowej F.B.I. TASBUD S.A., ukierunkowanej na dywersyfikację regionów działalności. Generalny Wykonawca sukcesywnie rozbudowuje w swej strukturze segment budownictwa eksportowego, którego główne ogniwo stanowią doskonali polscy specjaliści, posiadający wiedzę i doświadczenie w inwestycjach zagranicznych, oparte również na znajomości lokalnych uwarunkowań.

AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA

Firma jest rozpoznawalna na rynkach zagranicznych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Generalny Wykonawca realizował kontrakty w Libii. Obecnie Spółka jest aktywna w Szwecji oraz Kuwejcie, a także, jako członek Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, opracowuje koncepcję wdrożenia na rynek afrykański projektu o nazwie „Polski Szpital Modułowy”.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wybrane realizacje