Graph’it beAhead

Obszary działalności

Zaawansowana analityka GIS.

 • Pozyskanie i przetworzenie dla potrzeb projektów danych dotyczących szerokich uwarunkowań lokalnych w zakresie interakcji społecznych i biznesowych pomiędzy aglomeracją, a planowaną inwestycją, z uwzględnieniem przewidywanych zmian demograficznych.
 • Budowanie wielotensorycznej bazy danych GIS do celów jej integracji z algorytmami matematyczno-logicznymi, służącej definiowaniu i walidacji założeń urbanistycznych i biznesplanu.
 • Wizualizacja kluczowych wyników analiz GIS.

Analiza inżynierska terenu – geoBIM oraz infraBIM.

 • Badania aspektów funkcjonalnych terenu – natężenia ruchu, hałasu, uwarunkowań prawnych.
 • Badania gruntu – mapowanie gruntu na okoliczność występujących w gruncie artefaktów.

Pogłębione analizy socjologiczne.

 • Definiowanie społecznych grup docelowych projektu.
 • Definiowanie kluczowych kwantyfikatorów integracji projektu z aglomeracją.
 • Definiowanie wartości sprzedażowych dla kluczowych funkcji przestrzennych projektu w celu późniejszej wielowariantowej symulacji trendów makroekonomicznych.

Parametryczne projektowanie formy i funkcji.

 • Stworzenie interaktywnego modelu geometryczno–danowego.
 • Wielowariantowe symulacje z wykorzystaniem modułów algorytmów genetycznych, zakończone wygenerowaniem kluczowych danych biznesowych projektu oraz zasięgu jego oddziaływania i strefy atrakcyjności.
 • Badanie wpływu doboru różnych grup docelowych i badanie interakcji pomiędzy nimi.
 • Badanie interakcji społecznych i ekonomicznych projektu w kontekście dzielnicy jak i bezpośredniego otoczenia.
 • Wielowariantowe symulacje zaplanowanych struktur i/lub funkcji, z uwzględnieniem obecnych trendów.
 • Wielowariantowe symulacje struktury usług biznesowych i społecznych, jako źródło dodatkowych przychodów inwestora w trakcie i po zakończeniu inwestycji – symulacje różnych horyzontach czasowych.
 • Definiowanie i badanie wpływu na inwestycje, kluczowych parametrów funkcjonalnych (np. nasłonecznienie, uwarunkowania pogodowe, zużycie energii, etc.)

Pełne koncepcje biznesowo urbanistyczne.

 • Szczegółowe opracowanie koncepcji, w oparciu o wybrane kluczowe parametry.
 • Raporty wykonalności w oparciu o wybrane kluczowe parametry.

Koncepcje architektoniczne do dalszego projektowania i/lub komunikacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi (dokumentacja rysunkowa, wizualizacje, animacje, filmy,etc.).

 • Koncepcje projektu architektonicznego w oparciu o modele informacyjne BIM.
 • Materiały promujących projekt – wizualizacje, animacje, filmy, rozszerzona rzeczywistość.

AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA

Nasze wyjątkowe zaangażowanie, nietuzinkowe podejście do pracy z klientem, a co za tym idzie efektywność oraz innowacyjność, zyskały uznanie zarówno w Polsce, jak i wielu krajach Europy, USA, Azji oraz Bliskiego Wschodu. BIM ● planowanie urbanistyczne ● projekty architektoniczne ● master plany ●inżynieria odwrotna ● projekty wykonawcze ● raporty kolizji ● prefabrykacja ● rozszerzona rzeczywistość ● analizy i symulacje

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wybrane realizacje