PBG SA

Obszary działalności

Spółka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA

Spółka prowadzi działalność na rynkach Bliskiego Wschodu oraz w Afryce.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wybrane realizacje