SEEN HOLDING SA

Obszary działalności

Infrastruktura ochrony środowiska w pełnym cyklu inwestycyjnym:

  • Stacje uzdatniania wody do picia i dla przemysłu.
  • Zakłady odsalania wody.
  • Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych.
  • Budowa systemów kanalizacji obiektowej i przesyłowej oraz rurociągów wodnych.
  • Projektowanie i budowa przemysłowych systemów gospodarki wodnej „zero discharge”.
  • Zakłady utylizacji komunalnych odpadów stałych.
  • Budowa systemów odpopielania w węglowej energetyce profesjonalnej.
  • Obiektowe instalacje mechaniczne, HVAC.

AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA

Solidna pozycja w kraju stanowi podstawę do rozwoju eksportu, tak by wykorzystywać sprawdzone technologie w innych krajach w warunkach konkurencji rynkowej. Grupa kieruje się w regiony, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na ich produkty, tj. do krajów, które muszą modernizować i rozbudowywać infrastrukturę ochrony środowiska. SEEN Holding prowadzi aktywną działalność marketingową w Iranie oraz aktywnie badamy rynki infrastruktury ochrony środowiska w: Gruzji, Mołdawii, Kazachstanie, Białorusi, Rosji, Ukrainy.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wybrane realizacje