TINES CAPITAL GROUP SA

Obszary działalności

Podstawę działalności grupy stanowi produkcja zaawansowanych rozwiązań wykorzystywanych w infrastrukturze szynowej, drogowej, budownictwie inżynieryjnym i przemysłowym oraz badania i rozwój innowacyjnych technologii wraz z ich transferem na międzynarodowe rynki.

TINES Capital Group to również kompleksowa realizacja odpowiedzialnych projektów infrastrukturalnych w zakresie projektowania, nadzoru i specjalistycznego wykonawstwa.

AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA

TINES Capital Group jest holdingiem aktywnym na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie, Afryce i Azji. Wśród krajów, na terenie których prowadzona jest działalność eksportowa wymienić można m.in.: Ukrainę, Białoruś, Rosję, Kazachstan, Gruzję, Mongolię, Algierię, Kongo, Bałkany.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wybrane realizacje